Artykuł

Zdrowa m?ka - jaki rodzaj wybra??

Zdrowa m�?ka - jaki rodzaj wybra�??

Jednym z najpopularniejszych produktów w polskiej kuchni jest m?ka pszenna. Nie jest to jednak najzdrowszy wybór dla organizmu. Warto zapozna? si? z szerok? ofert? i wybra? m?k?, która przyniesie nam najwi?cej korzy??ci dla zdrowia. Dowiedz si?, po jakie rodzaje m?ki warto si?gn??.

M?ka ??ytnia

Lekko orzechowy posmak i ciemny kolor pieczywa mo??na uzyska? dzi?ki m?ce ??ytniej. Ma ona wi?cej b??onnika, ni?? m?ka pszenna, dlatego jest bardziej wskazana osobom, które planuj? schudn??. Zawiera ona wi?cej cennych pierwiastków m.in. magnez, ??elazo i potas. M?ka ??ytnia zawiera witaminy z grupy B, jest bardziej syc?ca i ma mniej glutenu, ni?? m?ka pszenna.

M?ka kukurydziana

M?ka kukurydziana jest bardzo uniwersalnym produktem i nie zawiera glutenu. Jest ona polecana osobom, które maj? problemy z nerkami. Zawiera ona bowiem du??o skrobi i niewiele bia??ka. ??wietnie sprawdza si? jako panierka - ma odpowiedni? do tego struktur? i apetyczny z??ocisty kolor. Warto równie?? zastosowa? j? do ciast i deserów oraz do przygotowania s??odkich ??niada?? np. nale??ników. 

M?ka orkiszowa

M?ka orkiszowa jest czystsza ni?? pszenna. Orkisz charakteryzuje si? du??? odporno??ci?, dlatego nie wymaga nawo??enia i ochrony. Z tego powodu jest ch?tnie uprawiany przez osoby, które dbaj? o ??rodowisko i ??yj? w zgodzie z natur?. M?ka orkiszowa przyczynia si? do stabilizacji poziomu cukru we krwi, dlatego polecana jest diabetykom. M?ka ta ma równie?? pozytywny wp??yw na kondycj? naszej skóry, dzi?ki du??ej zawarto??ci kwasu krzemowego.

M?ka kokosowa

M?ka kokosowa cieszy si? w ostatnim czasie coraz wi?ksz? popularno??ci?. Jest ona zrobiona z bezglutenowych ziaren, dlatego polecana jest osob? z nietolerancj? glutenu oraz cierpi?cym na celiaki? lub cukrzyc?. Charakteryzuje si? wysok? zawarto??ci? b??onnika i ma znacznie mniej w?glowodanów ni?? m?ka pszenna. Polecana jest osobom, którym zale??y na utrzymaniu niskiego poziomu cukru w diecie. M?ka ta ma kokosowy zapach i smak, dlatego stosowana jest najcz???ciej do s??odkich wypieków.

M?ka sojowa

M?ka sojowa to kolejna bezglutenowa propozycja o du??ej zawarto??ci bia??ka. Mo??e ona zast?pi? bia??ko pochodzenia zwierz?cego, dlatego te?? polecana jest g??ównie wegetarianom. Dost?pna jest w dwóch formach: t??ustej oraz odt??uszczonej. M?ka sojowa ??wietnie sprawdza si? jako zag?stnik zamiast jajek.

Komentarze (0)

ZOSTAW KOMENTARZ