Artykuł

Jakie jajka s? zdrowsze - na twardo czy na mi?kko?

Jakie jajka s�? zdrowsze - na twardo czy na mi�?kko?

Jajka to jeden z produktów, które bardzo cz?sto spotkamy w polskim jad??ospisie. Badania wykaza??y, ??e spo??ywamy je przynajmniej raz w tygodniu, co jest dobr? informacj? - zawieraj? one bowiem wiele cennych sk??adników mineralnych i witamin. Dowiedz si?, jak warto??ci od??ywcze jajek zmieniaj? si? w zale??no??ci od sposobu ich przyrz?dzenia.

W??a??ciwo??ci jajek

Jajka dostarczaj? nam wielu cennych sk??adników od??ywczych oraz witamin - A, D, E, K, PP oraz witamin z grupy B. Ponadto zawieraj? one wap??, ??elazo, cynk oraz fosfor. Jajka stanowi równie?? ??ród??o fosfolipidów i aminokwasów. W bia??ku jajka znajdziemy witaminy, glukoz? i sk??adniki mineralne, a w ??ó??tku jajka - zdrowe t??uszcze. Ponadto ??ó??tko zawiera lecytyn?, czyli zwi?zek chemiczny, który doskonale wp??ywa na pami??. Jego zadaniem jest równie?? blokowanie cholesterolu przed przyczepieniem si? do ??cianek naczy?? krwiono??nych.

Jajko na twardo

W polskich domach najcz???ciej gotuje si? jajko na twardo i mi?kko. Która metoda jest korzystniejsza dla zdrowia? Jajka na twardo gotujemy ok. 8-10 minut. Nie powinno si? zbyt d??ugo trzyma? jajka na ogniu. Mo??e to bowiem wywo??a? reakcj? siarki z ??elazem - skutkiem tego jest zielonkawa warstwa widoczna na ??ó??tku. Jajka na twardo trudno si? trawi, dlatego mog? one powodowa? bóle brzucha oraz wzd?cia. Du??o lepsz? decyzj? jest przygotowanie jajek na mi?kko, które s? bardziej lekkostrawne. Najlepsze b?d? te, których bia??ko jest lekko ??ci?te - wyst?puje wówczas mniejsze prawdopodobie??stwo powstania alergii.

Jajko na mi?kko

Je??li ugotujemy jajko na mi?kko, obecna w nim lecytyna nie zostaje uszkodzona. Zapobiega ona wówczas przyswajaniu tzn. lekkiego cholesterolu. W przypadku jajka na twardo nie mamy takiej ochrony. Jajko, które gotujemy d??u??ej ni?? 7 minut, traci nawet 50% swoich w??a??ciwo??ci od??ywczych. Zbyt wysoki poziom cholesterolu mo??e by? bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia, dlatego powinni??my unika? jedzenia zbyt du??ej ilo??ci jajek na twardo. Jajka na mi?kko s? zdecydowanie zdrowsze i zachowuj? swoje cenne w??a??ciwo??ci. S? one zalecane osobom chorym na cukrzyc?, cierpi?cym na choroby tarczycy oraz tym, które s? na diecie odchudzaj?cej. Ponadto mog? one pomóc w obni??eniu gor?czki.

Komentarze (0)

ZOSTAW KOMENTARZ