Artykuł

Jakie zio??a stosowa? w codziennej diecie?

Jakie zio??a stosowa�? w codziennej diecie?

?ród??o ??ycia drzemie w naturze. Dlatego w??a??nie na co dzie?? powinni??my je??? du??o warzyw, pi? naturalne soki i wspomaga? si? zio??ami. Te, poza walorami smakowymi, maj? pozytywny wp??yw na nasze zdrowie. Sprawd??, jakie zio??a b?d? dla Ciebie najlepsze!

Wszechstronne zio??a - sprawd??, przed czym Ci? ochroni?!

Zapach zió?? prowansalskich bezsprzecznie kojarzy si? z pizz?, curry natomiast z potrawami indyjskimi, a lubczyk - to zio??o, o którym nasze babcie mówi??y, ??e dzia??a jak afrodyzjak. No w??a??nie, bo zio??a to nie tylko aromatyczny zapach i smak. Maj? one wiele w??a??ciwo??ci, które korzystnie wp??ywaj? na nasz organizm. Niektóre zio??a wspomagaj? utrzymanie szczup??ej sylwetki (np. te pikantne, które przyspieszaj? metabolizm), inne zwi?kszaj? odporno??? (jak np. sza??wia) lub te?? zmniejszaj? ryzyko wyst?pienia nowotworów (cynamon chroni przed dzia??aniem wolnych rodników). Ale nie oczekujmy spektakularnych skutków po jednorazowym dodaniu zió?? do naszego posi??ku. Aby poczu? na w??asnej skórze pozytywny wp??yw zió??, trzeba je przyjmowa? regularnie. Dlatego praktycznym rozwi?zaniem jest dodawanie ró??norodnych zió?? do potraw ka??dego dnia.

Zio??a na przezi?bienie:

Czosnek - dzia??a jak naturalny antybiotyk, poniewa?? zwalcza bakterie i ??agodzi stany zapalne. Stosowanie czosnku w diecie wp??ynie równie?? korzystnie na nasz metabolizm i obni??y poziom  “z??ego cholesterolu”.

Korze?? imbiru - przez swój ostry posmak wp??ywa na przyspieszenie naszego metabolizmu i tym samym przyczynia si? do spalania t??uszczu i rozgrzewa nas od ??rodka. Gdy czujesz wi?c, ??e bierze Ci? przezi?bienie, napij si? herbaty z imbirem. Ponadto imbir pomaga przy bólach g??owy i nudno??ciach.

Sza??wia - wspomaga walk? z infekcjami, dlatego zaleca si? p??ukanie bol?cego gard??a naparem z sza??wii. Zio??o to wykazuje równie?? dzia??anie antywirusowe, antybakteryjne i antyseptyczne. Ponadto dzia??a oczyszczaj?co na jelita i ??o???dek.

Zio??a na trawienie:

Bazylia - to bardzo “bogate” zio??o, poniewa?? dostarcza magnezu, ??elaza, wapnia, a tak??e beta-karotenu, który zamienia si? w witamin? A. W kwestii wp??ywu na uk??ad pokarmowy bazylia pobudza trawienie, przyswajanie sk??adników pokarmowych oraz wydzielanie soków ??o???dkowych; wykazuje tak??e dzia??anie ??ó??ciop?dne.

Mi?ta - zmniejsza problemy trawienne i dzia??a oczyszczaj?co. Poza pozytywnym wp??ywem na uk??ad pokarmowy mi?t? stosuje si? równie?? w leczeniu infekcji dróg oddechowych ze wzgl?du na zawarte w niej m.in. olejki eteryczne.

Oregano - wspomaga prac? uk??adu pokarmowego, zapobiega infekcjom oraz dzia??a przeciwutleniaj?co.

Zio??a uniwersalne, dobre na wszystko:

Cynamon - dzi?ki du??ej zawarto??ci przeciwutleniaczy chroni organizm przed stresem oksydacyjnym i wolnymi rodnikami. Cynamon normalizuje równie?? poziomu cukru we krwi i reguluje wydzielanie hormonu insuliny.

Kurkuma - z jednej strony pobudza dzia??anie soków ??o???dkowych, wzmacnia uk??ad trawienny; ma te?? dzia??anie przeciwzapalne. Ponadto chroni przed rozwojem wirusów i bakterii. Wspomaga w?trob? i p?cherzyk ??ó??ciowy. Obni??a poziom cholesterolu, reguluje poziom cukru we krwi.

Komentarze (0)

ZOSTAW KOMENTARZ